Záruka


Výrobca má povolenie na distribúciu adekvátne právnym predpisom, platné na všetky členské štáty EÚ. Všetky produkty sú skúšané v laboratóriu a prísne kontrolované. Tisíce rôznych štúdií a testov potvrdzujú vysokú účinnosť našich produktov. Naozajstným úspechom pre nás avšak nie je získanie množstva diplomov a iných štúdií, testov, ale radosť našich zákazníkov, keď v e-mailoch poďakujú nám, že sme im pomohli nájsť tieto produkty a napíšu o výsledkoch, ktoré dosiahli.


Záruka: Nad rámec toho, že sme na 100% presvedčení o účinnosti našich produktov, zaväzujeme sa, že v prípade ak počas aplikácie produktu Vy z akéhokoľvek dôvodu nie ste spokojný s účinnosťou nášho produktu, všetky ešte neotvorené a neporušené produkty spätne odkúpime od Vás za 100% pôvodnej ceny v prípade, ak pred zaslaním späť ste to doriešili e-mailom na našej službe pre zákazníkov.

Späť na predchádzajúcu stránku

Košík je prázdny.